Parallelle sesjoner

Mandag 23. mai

Tidspunkt
14:00-15:30 Bilfritt sentrum Sykkelturisme, fritidsreiser og tunneler Sykkel og barn Guidet tur på sykkel i byen
Møteleder Torstein Bremset Steinar Utby Jan Henrik Lund
Grønn, levende og bilfritt Oslo sentrum Byrådsekretær i Oslo byråd Anja Bakken Riise (MDG) Kva med sykkel når ferjene blir erstatta med bruer og tunnelar? Signe Eikenes, prosjektleiar ferjefri E39, Statens vegvesen Region vest Skoleveisprosjektet i Akershus. Cathrine Løken, Statens vegvesen Region øst 2-4 grupper, hver på ca. 25 deltakere.
Hvilke muligheter for byutvikling gir et bilfritt Oslo sentrum, Øyvind Dalen, Asplan Viak Sykkel i tunnel; varslingssystem og skilting av omkjøringer. Lars Christensen, Statens vegvesen Region nord Transmatorn sykkelpark i Asker; ny park som kombinerer trafikk­opp­læring sykkel, sykkellek og terreng­sykling. Mari Gabrielsen, Asker kommune
Muligheter for bilfritt Tromsø sentrum,
Byråd Ragni Løkholm Ramberg (Ap)
Hvordan opplever utenlandske sykkelturister Norge? Berry van den Bosch, Syklistenes Landsforening 20 procent flere elever i sadlen som et resultat av kampagne, Britt Møller, Randers Kommune (DK)
16:00-17:30 Byutvikling, byliv og handel Sykkelvegløsninger i byer (1) Hvordan påvirke politikerne? Guidet tur på sykkel i byen
Møteleder Signe Gunn Myre Tanja Loftsgarden Emily Robertson
Sykkelens og byens fleksibilitet, neglisjerte potensialer i dagens sykkelsatsning? Bendik Manum, professor AHO og NTNU Målrettede sykkeltiltak i fire byområder. Ingunn O Ellis, Urbanet Analyse Politisk mobilisering for fremme av sykkeltrafikk. Roar Blom, Nordland fylkeskommune 2-4 grupper, hver på ca. 25 deltakere.
Hva betyr gateparkering for varehandelen? Ine Gjellebæk og Mari Olimstads litteraturstudie for Vegdirektoratet Oslosyklisten – kartlegging av dagens og morgendagens syklister. Underlagsrapport for sykkelstrategi for Oslo. Tobias Nordström, Spacescape, Stockholm (S) Hvordan påvirker man den politiske proces til gavn for cyklismen? Klaus Bondam, Cyklistforbundet (DK)
Ingen cyklister – kun mennesker. Cykelkultur og strategisk kommunikation som middel til flere cykelture. Andreas Røhl, Gehl Architects (DK) Torggata; Oslos første gang- og sykkelprioriterte gate. Lars Olav Farstad, Oslo kommune Bymiljøetaten Hvordan påvirke den lokale politikken? Jens Ingvald Olsen (Rødt), Tromsø, byråd for finans, og Ingrid Marie Kielland (SV), Tromsø, leder av Byutviklingskomitéen

Tirsdag 24. mai

Tidspunkt
10:30-12:00 Sykkelvegløsninger i byer (2) Lokale sykkelstrategier Vinterdrift Reisevaner og måloppnåelse
Møteleder Mats Larsen Eivin Windsvold Richard Liodden Sanders Marit Espeland
Pilotprosjekt for nye vegløsninger for sykkeltrafikk. Tanja Loftsgarden, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hvordan skabes en cykelby? Erfaringer og eksempler fra Herning. Anne Marie Lautrup Nielsen, Rambøll DK (DK) EVI; etatsprogram vinterdrift i Vegdirektoratet. Statens vegvesen Vegdirektoratet

Når vi målet om 8 prosent i 2023? Hva skal til og er vi villig til å gjøre det som faktisk er nødvendig? Trude Schistad, Statens vegvesen Region øst

Utforming av separate løsninger i by- og tettstedsområder med vekt på kryssløsninger og vikeplikt. Geir Bartz-Johannessen, Bergen kommune

Plan for gatenett og bærekraftig mobilitet i Ski by. Runar Henanger,
Plan Urban as
Vinterdrift av sykkelanlegg. Kjetil Nergaard, Statens vegvesen Region sør

Når veien forsvinner. Hva skjer med transportmiddelfordelingen når Oslo-tunneler stenges for rehabilitering? Guro Berge, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Grønn veg; sømløse forbindelser for gående og syklende i grønn­struktur – frie og uavhengige fra bilen. Geir Egilsson, Asplan Viak AS

Når visionerne skal være alvor; ny sykkelhandlingsplan for Odense, som skal øke cykelandelen fra 22 til 30 %. Marianne Weinreich, Weinreich Mobility (DK) og Troels Andersen, Odense Kommune (DK)

Vinterdrift i svenske og finske byer. Kaisa Karhula, WSP Finland (SF) (Foredraget holdes på engelsk.)

Hvem er det vi planlegger for? Hva er «samfunnsoppdraget» vi som sykkelplanleggere skal løse? Hvordan får vi mest effektivt gjort noe med reisemiddelfordelingen? Trygve Andresen, Asplan Viak AS