Program 2016

Søndag 22. mai

Tidspunk Aktivitet
19:00 Mottakelse i regi av Tromsø kommune & Troms Fylkeskommune.
Velkommen til Skarven

Mandag 23. mai

Tidspunk Aktivitet
11:00-13:00 Åpning av årets Sykkelkonferanse*
13:00-14:00 Felles Lunsj
14:00-15:30 Parallell sesjoner (se egen side)
15:30-16:00 Pause, kaffe/te/frukt
16:00-17:30 Parallell sesjoner (se egen side)
17:30-18:00 Pause, kaffe/te/frukt
18:00 Avreise til Sommarøy

Tirsdag 24. mai

Tidspunk Aktivitet
09:00-09:45 Morgenvekker **
09:45-10:30 Pause, kaffe/te/frukt
10:30-12:00 Parallell sesjoner (se egen side)
12:00-13:00 Felles Lunsj
13:00-15:00 Avsluttende forum « Fem norske suksesshistorier og èn på gang»***

NB! Med forbehold om endringer i programmet

*Åpning av årets sykkelkonferanse i regi av Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Ruth Astrid Sæter.
Øvrige talere under åpningen vil være;
Ordfører Jarle Aarbakke, Tromsø Kommune
Fylkesordfører Knut Werner Hansen, Troms Fylkeskommune
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Statens Vegvesen Vegdirektoratet
Divisjonsdirektør Linda Granlund, Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet
Philippe Crist, Economist and Administrator of the International Transport Forum, Organization for Economic Cooperation and Development ( OECD )

Samferdelsminister deler ut Sykkelprisen 2016

** Morgenvekker ledes av Marie Frostvinge, trafikksjef i Umeå kommune (S):
Umeå ligger like langt nord som Steinkjer, og har en sykkel andel for arbeidsreiser på 50% om sommeren og 20% om vinteren.
Hvordan får de det til?
Introduseres av Ruth Astrid Sæter

***  Fem norske suksesshistorier og én på gang
Seks byer presenterer tiltak som de har jobbet spesielt med (6×15 min):
Oslo
Kristiansand
Stavanger
Trondheim
Alta
Tromsø
Hva kan vi lære av disse?

Oppsummering av Sykkelkonferansen 2016 i regi av Ruth Astrid Sæter og Richard Liodden Sanders.

Det vil være utstillere på plass begge dager under alle sesjoner