post

Byråd må melde avbud

Kjære alle deltagere på den nasjonale sykkelkonferansen! Jeg skulle ønske jeg kunne ha vært sammen med dere i Nordens Paris, men jeg måtte dessverre avlyse turen min på grunn av andre forpliktelser med byrådet i Oslo. I mitt sted kommer byrådssekretær Anja Bakken Riise, som vil fortelle dere litt om alle tiltakene vi har igangsatt for å gjøre Oslo en trygg sykkelby for alle. Vi ønsker at en av fire hverdagsreiser tas på sykkel i 2025. Det er et ambisiøst mål, men i disse dager legger vi grunnmuren for å få det til, blant annet ved å rulle ut 60 km med sammenhengende byruter. Jeg håper dere får en inspirerende og lærerik konferanse, og ser fram til å fortsette samarbeidet med mange av dere i årene som kommer.

Varm hilsen, Lan Marie Nguyen Berg, sykkelbyråd i Oslo

post

Byliv og handel

Hva betyr gateparkering for varehandelen i sentrum?
Mange butikkeiere er negative til fjerning av gateparkering,fordi de frykter at mindre biltilgjengelighet vil påvirkehandelen.
Butikkeiere antar ofte at bilistene er de beste kundene, at kundene stort sett ankommer med bil og at tilgangen på parkeringsplasser påvirker kundenes valg av handlested. Rapporter / studier viser et mer nyansert bilde av betydningen gateparkering har for omsetning i bysentrum.

Statens Vegvesen holder innlegg om temaet under konferansen.

post

ET BYLIV UTEN BIL

Lan Marie Nguyen Berg er Byråd for miljø og samferdsel i Oslo. En viktig sak for henne er å vinne sentrum tilbake med et bilfritt sentrum.
På Den nasjonale sykkelkonferansen i Tromsø skal hun presentere synspunkter rundt dette temaet og mener konferansen er en viktig arena for å finne moderne transportløsninger i tråd med en bærekraftig samfunnsutvikling. På SLF sitt spørsmål om «Hva de viktigste tiltak og virkemidler for å oppnå et bilfritt sentrum inne 2019» svarte byråden;

I tillegg til å være et miljøprosjekt, er bilfritt byliv et ambisiøst byutviklingsprosjekt. Innen 2019 skal vi selvfølgelig ha klart et finmasket nett av bilfrie gater, men samtidig skal vi ha gjennomført en rekke tiltak som følger opp Bylivsundersøkelsen fra 2014, hvor virkemidler for økt byliv drøftes. Det innebærer blant annet å sørge for å fjerne menneskefiendtlige utemøbler, og å samarbeide med kultur, frivillighet og næringer om å fylle gatene med liv, samtidig med at bilene forsvinner.

post

MULIGHETER FOR BYUTVIKLING FOR BILFRITT SENTRUM

Asplan Viak AS

Øyvind Dale fra Asplan Viak gir oss et bilde på hvilke muligheter et bilfritt sentrum gir oss. Han viser oss gode eksempler fra andre byer i Europa hvor dette har vært suksess, og ser flere tydelige fellestrekk. Her er gode koblinger og tiltak mellom gange, sykkel og kollektiv vært viktig i deres arbeid, i tillegg til en rekke bilrestriktive tiltak.
Bilfritt sentrum får stadig større oppmerksomhet i norske byer og tettsteder, og er spesielt aktuelt i Oslo med den nye byrådserklæringen.