post

Byråd må melde avbud

Kjære alle deltagere på den nasjonale sykkelkonferansen! Jeg skulle ønske jeg kunne ha vært sammen med dere i Nordens Paris, men jeg måtte dessverre avlyse turen min på grunn av andre forpliktelser med byrådet i Oslo. I mitt sted kommer byrådssekretær Anja Bakken Riise, som vil fortelle dere litt om alle tiltakene vi har igangsatt for å gjøre Oslo en trygg sykkelby for alle. Vi ønsker at en av fire hverdagsreiser tas på sykkel i 2025. Det er et ambisiøst mål, men i disse dager legger vi grunnmuren for å få det til, blant annet ved å rulle ut 60 km med sammenhengende byruter. Jeg håper dere får en inspirerende og lærerik konferanse, og ser fram til å fortsette samarbeidet med mange av dere i årene som kommer.

Varm hilsen, Lan Marie Nguyen Berg, sykkelbyråd i Oslo

post

Byliv og handel

Hva betyr gateparkering for varehandelen i sentrum?
Mange butikkeiere er negative til fjerning av gateparkering,fordi de frykter at mindre biltilgjengelighet vil påvirkehandelen.
Butikkeiere antar ofte at bilistene er de beste kundene, at kundene stort sett ankommer med bil og at tilgangen på parkeringsplasser påvirker kundenes valg av handlested. Rapporter / studier viser et mer nyansert bilde av betydningen gateparkering har for omsetning i bysentrum.

Statens Vegvesen holder innlegg om temaet under konferansen.