post

ET BYLIV UTEN BIL

Lan Marie Nguyen Berg er Byråd for miljø og samferdsel i Oslo. En viktig sak for henne er å vinne sentrum tilbake med et bilfritt sentrum.
På Den nasjonale sykkelkonferansen i Tromsø skal hun presentere synspunkter rundt dette temaet og mener konferansen er en viktig arena for å finne moderne transportløsninger i tråd med en bærekraftig samfunnsutvikling. På SLF sitt spørsmål om «Hva de viktigste tiltak og virkemidler for å oppnå et bilfritt sentrum inne 2019» svarte byråden;

I tillegg til å være et miljøprosjekt, er bilfritt byliv et ambisiøst byutviklingsprosjekt. Innen 2019 skal vi selvfølgelig ha klart et finmasket nett av bilfrie gater, men samtidig skal vi ha gjennomført en rekke tiltak som følger opp Bylivsundersøkelsen fra 2014, hvor virkemidler for økt byliv drøftes. Det innebærer blant annet å sørge for å fjerne menneskefiendtlige utemøbler, og å samarbeide med kultur, frivillighet og næringer om å fylle gatene med liv, samtidig med at bilene forsvinner.

post

MULIGHETER FOR BYUTVIKLING FOR BILFRITT SENTRUM

Asplan Viak AS

Øyvind Dale fra Asplan Viak gir oss et bilde på hvilke muligheter et bilfritt sentrum gir oss. Han viser oss gode eksempler fra andre byer i Europa hvor dette har vært suksess, og ser flere tydelige fellestrekk. Her er gode koblinger og tiltak mellom gange, sykkel og kollektiv vært viktig i deres arbeid, i tillegg til en rekke bilrestriktive tiltak.
Bilfritt sentrum får stadig større oppmerksomhet i norske byer og tettsteder, og er spesielt aktuelt i Oslo med den nye byrådserklæringen.