Konferansekomite

Morgan Andersson, Syklistenes Landsforening

Vibeche Jarud, Syklistenes Landsforening

Gjert-Henrik Vedeler, Tromsø kommune

Geir Bye, Troms fylkeskommune

Bjørn Kavli, Troms fylkeskommune

Lars Christensen, Statens vegvesen Region nord

Steinar Utby, Statens vegvesen Region nord

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet