Om sykkelkonferansen

Den nasjonale Sykkelkonferansen 2016 finner sted i Tromsø 23.-24. mai 2016, med Syklistenes Landsforening, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen som arrangører. Dette blir den åttende nasjonale sykkelkonferansen etter år 2000. De sju øvrige har vært i Drammen i 2002, Kristiansand i 2004, Stavanger i 2006, Kongsberg i 2008, Bergen i 2010, Trondheim i 2012 og Oslo i 2014.

Dette blir den viktigste møteplassen i 2016 for alle som arbeider med å fremme sykling i Norge. Programmet for konferansen vil vektlegge sentrale sider ved sykling og samferdsel, med fokus på aktuelle tema i Nasjonal transportplan og Nasjonal sykkelstrategi. Konferansen vil sette søkelys på arbeidet som gjøres for å legge til rette for sykling i Norge, med vekt på utvikling av sammenhengende vegnett for sykling i tettsteder og byer. Gode eksempler på byer som har lykkes i sin sykkelsatsing blir presentert på konferansen.

Målgrupper for konferansen er alle som har ansvar for eller som jobber med tilrettelegging for sykling og sykkeltrafikk i stat, fylkeskommuner, kommuner, frivillige organisasjoner, konsulenter og privat næringsliv. Vi forventer om lag 300 deltakere til konferansen. Tromsø kommune og Troms fylkeskommune er viktige samarbeidspartnere i konferansen.

Hotellet for årets konferanse er Clarion Hotel The Edge